Q3 är ett kravsystem som även
transportörerna känner väl till.

Det underlättar för oss som köpare och jag är övertygad
om att transportörernas kunskap om kraven gör att det blir
skillnad där det spelar någon roll: i verkligheten!

Medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter får tillgång till upphandlingsverktyg som gör det enklare att köpa och sälja hållbara transporter.

Användarna anser även att upphandlingsverktygen ger bättre transportekonomi och sparar tid eftersom de använder ett färdigt system istället för att själva göra hela arbetet med att formulera krav på transporterna.

Upphandlingsverktygen är utvecklade av medlemmar från olika branscher och vi vågar därför lova att de är användbara vid vägtransporter inom alla branscher och för företag av alla storlekar. Läs mer om skillnaderna mellan verktygen nedan eller kontakta Petri Ekorre för mer information.

medlem
Medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter sparar tid, får bättre transportekonomi och kan enklare upphandla hållbara vägtransporter

Q3 12

Upphandlingsverktyget har fokus på målet och är ett så kallat funktionskravsystem. Systemet bygger på fyra ISO-standarder; ISO26000, OHSAS18000, ISO39000 och ISO14000. Verktyget bygger även på socialt ansvar. Till verktyget hör en metodhandledning och ett frågeformulär.

Metodhandledningen vägleder transportköp från ax till limpa och startar med hur köpare kan göra allt från en enkel marknadsanalys till hur uppföljning av transporterna ska gå till. Metodhandledningen är kostnadsfri för medlemmar men kan köpas av icke-medlemmar för 495 kr.

Med Q3 12 Frågeformulär kan transportköpare undersöka vilken hållbarhetsnivå olika transportörer erbjuder. Frågorna är öppna och det finns möjlighet att lägga till egna frågor. Frågeformuläret är digitalt vilket gör det lätt att följa processen från utskick till svar.

Beställ Metodhandledningen här!

  • (För icke medlemmar)
  • (Fylls i om den ej är den samma som faktureringsadressen)

Q3 08

Upphandlingsverktyget är en praktisk avtalsmall med färdigformulerade krav på miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö vid vägtransporter. Till verktyget hör en systemhandbok och ett leverantörsförfrågningsunderlag; LFU. Q3 08 är den mest välkända standarden på transportmarknaden.

Q3 08 LFU är en färdigformulerad förfrågan till transportörer angående vilken hållbarhetsnivå de kan leverera. Med ett enkelt utskick kan köpare jämföra olika leverantörer och komma fram till vilken nivå som passar bäst. Vi har tagit fram ett särskilt LFU för speditörer.

Systemhandboken vägleder köparen genom köpet och i användningen av Q3 08. Systemhandboken är exklusiv för medlemmar och kan även laddas ner digitalt.