Onsdag den 17 maj genomfördes
Q3-dagen.

Q3 vill tacka alla föredragshållare för intressanta spännande inlägg samt tacka alla deltagare som avsatte tid, engagemang för att delta på Q3-dagen.
Nu finns alla presentationer samt en deltagarförteckning färdiga för nedladdning.

Föredragshållare

Åsa Håkansson

Åsa Håkansson
Affärsutveckling Preem

Erika Svanström

Erika Svanström
Kommunikationschef, Sveriges Åkeriföretag

Jonas Jansson

Jonas Jansson
Avdelningschef Vti Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Anders Karlsson
Chefredaktör Sveriges Åkeritidning

Petri Ekorre
Q3 Verksamhetschef