Transporter är en viktig del av Sveriges ekonomi
och ett måste för ett fungerande samhälle.

Q3 – Forum för hållbara transporter jobbar för att vägtransporter ska bli mer hållbara.

Vi diskuterar med politiker och myndigheter, kommunicerar med medier och erbjuder tjänster som gör det enklare för transportköpare att ställa krav på hållbarhet och för transportörer att sälja hållbara transporter.

Vi har exempelvis utvecklat en standard, upphandlingsverktyget Q3 och erbjuder expertrådgivning. Dessa tjänster sparar tid och skapar förutsägbarhet för både köpare och säljare och erbjuds exklusivt till våra medlemmar.

Q3 – Forum för hållbara transporter är en förening som ägs av cirka 100 företag och organisationer som köper eller säljer transporter och stödjer vårt arbete.

Styrelse och ägare

Q3 – Forum för hållbara transporter är en förening som ägs av sina medlemmar – cirka 100 företag och organisationer som köper eller säljer transporter och stödjer arbetet för bättre transporter.

Vår historia

timeline_pre_loader

2003

tar LO, NTF och Naturskyddsföreningen initiativ till det som senare blir Q3 – Forum för hållbara transporter.

2004

utvecklas Bedömningssystem Tunga Transporter,  BTT, som ligger till grund för dagens upphandlingsverktyg Q3.

2005

startar verksamheten under namnet Q3 och den första Q3-dagen genomförs.

2006

kompletteras upphandlingsverktyget med ett Leverantörsförfrågningsunderlag: LFU.

2007

översätts Q3-systemet och LFU till engelska.

2008

uppdateras upphandlingsverktyget Q3 och LFU.

2009

gör dåvarande huvudfinansiären Vägverket genom en oberoende firma en utvärdering som visar att Q3 har effekt, är kostnadseffektivt och har rätt strategi.

2010

genomförs de första riktade insatserna för att få med aktörer i Baltikum.

2011

går föreningarna Q3 och Forum för hållbara transporter samman och bildar den medlemsägda organisationen Q3 – Forum för hållbara transporter.

2012

2012 är fokus på att rekrytera medlemmar och utveckla samarbetet med medlemmarna

2013

presenteras det nya upphandlingsverktyget – Q3 12.

2014

slutar Lasse Holm som verksamhetschef efter att ha haft positionen sedan verksamheten startade. Petri Ekorre blir ny verksamhetschef.

Styrelse och ägare

Styrelse:

Ralf Hansson (ordförande)
Swerock AB
Kjell Avergren (v ordf.) 
Trafikverket
Kristina van Tartwijk
Foria AB
Patrick Magnusson
Sveriges Åkeriföretag
Maria Weibull
SSAB
Katarina Giertz
SILF
Mats Aspemo
Manuel Flores
NCC

Finansiärer:

Medlemmar
Trafikverket

medlem
Medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter sparar tid, får bättre transportekonomi och kan enklare upphandla hållbara vägtransporter