Vi gör det enklare att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Fair Transport är ett ställningstagande från Sveriges Åkeriföretag – för sunda transporter från sunda åkeriföretag. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder sina chaufförer goda arbetsförhållanden. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. 

Med Fair Transport vill vi underlätta för dig som köper transporter att göra bra val. Det är också därför vi samarbetar med Q3 – Forum för hållbara transporter, en ideell förening som arbetar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara godstransporter. Som medlem i Q3 får du tillgång till ett upphandlingsverktyg speciellt utvecklat och anpassat för dig som vill upphandla transporter med krav på socialt ansvarstagande, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Det krävs kunskap för att kunna ställa rätt krav och se vad som utmärker en hållbar transport. Tack vare upphandlingsverktyget från Q3 får du en god hjälp på vägen. Tillsammans kan vi, både transportköpare och transportsäljare, skapa fler sunda och hållbara transporter på våra svenska vägar!

Läs mer om Fair Transport här!

Hållbar kunskap

Q3 – Forum för hållbara transporter är en ideell förening som arbetar för att det ska bli enklare att köpa och sälja hållbara godstransporter. Organisationens medlemmar, företrädesvis transportköpare, får tillgång till upphandlingsverktyget Q3 12 vars innehåll och krav blivit något av en norm i transportbranschen.

I verktyget ingår ett digitalt frågeformulär, en instruktion för uppföljning av transporterna samt en metodhandledning som guidar transportköparen genom hela upphandlingsprocessen. Verktyget är exklusivt för medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter, men tack vare ett utvecklat samarbete kan vi nu erbjuda dig som tagit ställning för Fair Transport att ta del av frågeställningarna. Några av frågorna presenteras här och på medlemssidan av akeri.se/fairtransport finns samtliga upplagda.

Frågorna är uppdelade kring fyra områden – socialt ansvarstagande, arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö – som i sin tur bygger på ISO-standards; ISO 26000, OHSAS 18000, ISO 39000 och ISO 14000. Sammanlagt innehåller Q3 12 ett hundratal frågor utifrån vilka den upphandlande organisationen gör ett urval som stämmer överens med deras behov och krav.

Tack vare kunskap om vilka krav transportköpare kan tänkas ställa, krav som kommer att bli allt vanligare i framtiden, kan du vara bättre förberedd och utveckla din leverans av hållbara transporter.

Fyll i formuläret här under för att bli medlem!

Bli medlem idag!

Fyll i talongen nedan eller kontakta Q3 – Forum för hållbara transporters
verksamhetschef Petri Ekorre för mer information.

  • Person uppgifter

  • Organisations uppgifter

  • Berätta gärna varför du vill bli medlem

  • Vi vill bli medlemmar eftersom att: