Medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter
sparar tid, får bättre transportekonomi och
kan enklare upphandla hållbara vägtransporter

Medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter får:

 • Tillgång till upphandlingsverktyg som sparar tid, ger bättre transportekonomi och mer hållbara transporter. Den gemensamma standarden gör samarbetet smidigare mellan transportköpare och transportör
 • Expertrådgivning kring hållbar transportupphandling
 • Seminarier och workshops
 • Tillgång till ett forum för utbyte av erfarenheter mellan medlemmar

Medlemmar får även:

 • Ökade möjligheter till goda transportaffärer
 • Ett starkare varumärke
 • Bidra till att höja kvaliteten i transportbranschen
 • Ökade möjligheter till goda transportaffärer

Upphandlingsverktygen som medlemmar får tillgång till är utvecklade av en expert, med stöd av medlemmar från många branscher.

De flesta medlemmar använder upphandlingsverktygen och vi vet därför att de fungerar för alla de specifika behov som olika transportköpare har. Idag är ett 100-tal välkända aktörer medlemmar och Q3-standarden är välkänd på marknaden. För att göra ännu större skillnad behöver vi bli fler. Därför erbjuder vi även dig att bli medlem – det lönar sig för alla!

Anlita Q3!

Medlemmar i Q3 – Forum för hållbara transporter får tillgång till ett antal tjänster till självkostnadspris. Även icke medlemmar kan köpa dessa tjänster till marknadsmässiga priser. Tjänster vi erbjuder är:

 • Expertrådgivning kring transporter, både för köpare och säljare
 • Utbildning i Q3-systemet
 • Bedömning av transportavtal
 • Föredrag

Medlemsavgift 2017
Organisation med årsomsättning upp till 5 mkr: 2 000 kr
Organisation med årsomsättning upp till 50 mkr: 5 000 kr
Organisation med årsomsättning mer än 50 mkr: 10 000 kr

Vi står gärna till tjänst även vid möten och konferenser då moderator eller inspiratör behövs. För frågor angående medlemskap eller andra frågor kontakta Petri Ekorre:
E-post: petri.ekorre@q3.se
Tel: 070 – 309 88 66

Fyll i formuläret här under för att bli medlem!

Bli medlem idag!

Fyll i talongen nedan eller kontakta Q3 – Forum för hållbara transporters
verksamhetschef Petri Ekorre för mer information.

 • Person uppgifter

 • Organisations uppgifter

 • Berätta gärna varför du vill bli medlem

 • Vi vill bli medlemmar eftersom att: