Den 15 maj inleder Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) upphandling av transportörer i hela landet

Från mottagningsanläggning till återvinningsanläggning för återvinning av hushållsförpackningar av papper, plast och metall. Sista anbudsdag är den 26 maj 2017 kl 16.

92 procent av Sveriges hushåll källsorterar för miljönyttan skull. Ett ökande intresse för att återvinna liksom att regeringen från år 2020 höjer målen för återvinning av förpackningar gör att smarta transporter av förpackningar som ska återvinnas, är en framtidsbransch.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI – som är en av de större köparna av transporter i Sverige – har cirka 35 mottagningsanläggningar och 5 återvinningsanläggningar utspridda över landet. Verksamheten bygger på ett nära samarbeten med olika entreprenörer som sköter transport av det balade materialet från våra mottagningsanläggningar till våra återvinningsanläggningar. När hushållen lämnat sina källsorterade förpackningar och tidningar ska de hämtas och transporteras till så kallade mottagningsanläggningar. Som en del av återvinningskedjan, ska de efter balning köras därifrån till specialiserade återvinningsanläggningar.

Gällande avtal för transport från mottagningsanläggning till återvinningsanläggning löper ut i oktober 2017. Med start tisdagen den 15 maj inleder därför FTI upphandling av samarbetspartners för att bygga långsiktiga relationer som når nya krav och höjda mål.
– I vår upphandling lägger vi fokus dels på ökad enkelhet och tydlighet, till exempel genom standardavtal för olika funktioner samt på hållbara transporter. säger Rizwan Baig, chef Leverera, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Ambitionen är att stärka samarbetet med våra entreprenörer och bygga långsiktiga relationer där vi tillsammans följer upp, utvecklar och kontinuerligt förbättrar kvaliteten med transporterna från våra mottagningsanläggningar till våra återvinnare.

Sista tidpunkt för anbud är den 26 maj kl 16:00. Intresserade företag beställer anbudsunderlag genom att mejla till upphandling@ftiab.se. Notera att frågor och svar på anbudsunderlaget endast hanteras skriftligt.

För ytterligare information: 

Rizwan Baig, Chef Leverera, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 08-566 144 38, rizwan.baig@ftiab.se
Annica Dahlberg, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
Tel: 0705 – 86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

Fakta:

Som en viktig del i miljöarbetet, är FTI ansluten till Q3 – Forum för hållbara transporter. Q3 – Forum är en förening vars mål är att förbättra arbetsmiljö, trafiksäkerhet och miljö vid tunga vägtransporter.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se